آیین تکریم و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق یک و دو شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق یک و دو شهرداری شیراز برگزار شد.


در این مراسم که با حضور شهرداران محترم مناطق یک ، دو و رییس اداره کارگزینی شهرداری شیراز برگزار شد ، علی شمس الدینی ضمن تشکر از روسای پیشین در احکام جداگانه ای مرضیه جوکار را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه یک و سهیلا نادری دره شوری را به سمت سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه دو منصوب کرد.