شرح وظایف اداره ارزشیابی و توانمند سازی کارکنان

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • مطالعه ، نیازسنجی ، طراحی ، برنامه ریزی و ارزیابی در خصوص آموزش کارکنان
 • تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان 
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش کارکنان مطابق تقویم آموزشی ، متناسب با شغل مورد تصدی و نیز بر اساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • بررسی درخواست ها و نیازهای مدیران و کارکنان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با شغل آنان
 • برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی توسط اساتید مجرب و معرفی کارکنان واجد شرایط
 • تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های مربوط به بورس ها و ماموریت های آموزشی
 • برنامه ریزی و برگزاری همایش ها ، گردهمایی ها و
 • صدور ، ثبت و ارسال به موقع گواهینامه های آموزشی کارکنان شهرداری و تشکیل و تکمیل شناسنامه های آموزشی کارکنان
 • سنجش اثربخشی آموزش ارائه شده بر عملکرد کارکنان آموزش دیده در دوره های آموزشی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت شرکت کارکنان در سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شهر و کشور
 • تهیه بانک اطلاعاتی لازم از اساتید مجرب دوره های آموزشی مورد نیاز و دوره های برگزار شده
 • انجام ارزشیابی عملکرد دوره ای کارکنان و بررسی و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم و تعیین امتیازات و صدور کارنامه عملکردی کارکنان
 • تهیه گزارش های موردی و تحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارائه آن به مقامات ذی صلاح


منبع : اداره کل سرمایه انسانی
۷۷۰۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۵ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۲۴۷۴۲ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him