شرح وظایف اداره کارگزینی

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  • بررسی و تایید پیش نویس های احکام کارگزینی، ترمیم حقوق، تعهدات بانکی پرسنل، ترفیع، اضافه کار و نظایر آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
  • انجام اقدامات لازم به منظور به روز نگه داشتن طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و تغییر دامنه فعالیت ها و ماموریت ها و اهداف سازمانی و نیز رشته ها و تخصص های جدید مورد نیاز 
  • تعامل با اداره کار و امور اجتماعی در خصوص رسیدگی به شکایات نیروهای موقت و شرکت در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف
  • بررسی و شناخت مسایل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و اقدام جهت حل و فصل مشکلات موجود براساس ضوابط و مقررات مربوطه
  • بررسی پیشنهادهای واصله در مورد درجه بندی مشاغل کارمندی و کارگری (امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی، و تعیین برخورداری حقوق بازنشستگی) و تطبیق آن با ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و ساختار سازمانی شهرداری 
  • نظارت بر حضور و غیاب پرسنل در مجموعه شهرداری و سازمانهای تابعه
  • بازدید و سرکشی از حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته به منظور صحت انجام امور مرتبط
  • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
  • جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات و آمار پرسنلی
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

 

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
۱۱۸۷۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۳ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۷۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۷۰۳۲۹ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him