به مناسبت روز جهانی عصای سفید از خدمات روشندلان شهرداری شیراز تقدیر و تشکر بعمل آمد.در این جلسه که با حضور مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری شیراز همراه بود مشکلات فراروی نابینایان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.