در آذر ماه سال جاری 36 عنوان دوره آموزشی برای  اغلب رشته های شغلی موجود در شهرداری برگزار گردید که  از این میان می توان به دوره های آموزشی کاربردی همچون :
1- روش های باز کردن درب های برقی ، ضد سرقت و درب کرکره برقی ROLL VP
2- مدیریت انرژی در ساختمان 
3- کمیسیون ماده 77
4- استانداردهای وسایل حفاظت فردی و .....
اشاره نمود.