شرح وظایف اداره کل سرمایه انسانی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت بر اجرای دقیق ایین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و رونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آن ها
 • نظارت بر تامین نیروی انسانی شهرداری از طریق آزمون و طی مراحل استخدامی آنها مطابق ضوابط مربوطه
 • نظارت در زمینه اجرای طرح های رفاهی مانند بازنشستگی، بیمه درمانی، تعاونی های مسکن، مصرف و ...
 • نظارت بر امور ارزشیابی عملکرد کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها
 • نظارت بر تدوین برنامه نیاز سنجی اموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای تقویم آموزشی
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی 
 • نظارت بر تهیه، تدوین و حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقاء، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی و ...
 • نظارت بر امور جابجایی ها، انتقال ها و ماموریت های کارکنان
 • نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست های سازمانی مصوب
 • نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح های ارتقاء شغلی و جانشین پروری 
 • اهتمام در راه اندازی و تثبیت امور حفاظت پرسنلی و بهداشت حرفه ای و محیط کار در کلیه حوزه های شهرداری و سازمان های وابسته

 

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
۱۰۲۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۲۴۷۱۵ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him