اداره کارگزینیرییس اداره  : علی شمس الدینی

 
شرح وظایف اداره کارگزینی 
اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
بررسی و تایید پیش نویس های احکام کارگزینی، ترمیم حقوق، تعهدات بانکی پرسنل، ترفیع، اضافه کار و نظایر آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
انجام اقدامات لازم به منظور به روز نگه داشتن طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و تغییر دامنه فعالیت ها و ماموریت ها و اهداف سازمانی و نیز رشته ها و تخصص های جدید مورد نیاز
تعامل با اداره کار و امور اجتماعی در خصوص رسیدگی به شکایات نیروهای موقت و شرکت در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف
بررسی و شناخت مسایل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و اقدام جهت حل و فصل مشکلات موجود براساس ضوابط و مقررات مربوطه
بررسی پیشنهادهای واصله در مورد درجه بندی مشاغل کارمندی و کارگری (امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی، و تعیین برخورداری حقوق بازنشستگی) و تطبیق آن با ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و ساختار سازمانی شهرداری
نظارت بر حضور و غیاب پرسنل در مجموعه شهرداری و سازمانهای تابعه
بازدید و سرکشی از حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته به منظور صحت انجام امور مرتبط
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات و آمار پرسنلی
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۱۳۴۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است