امور ایمنی ، بهداشت و حفاظت کارکنان


مسئول : فرح ریاستی

 
شرح وظایف امور ایمنی ، بهداشت و حفاظت کارکنان
اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
اهتمام در راه اندازی و تثبیت امور بهداشت حرفه ای و محیط کار  در کلیه حوزه های شهرداری و سازمانهای وابسته
برگزاری جلسات کمیته های فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته و ارائه راهکارهای لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار
تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در کارگاه جهت پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار
تعیین خط و مشی روشن و منطیق بر موازین حفاظتی و بهداشتی جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار
بازدید و ارزیابی ریسک ( ایمنی و بهداشت کار ) کلیه ساختماهای شهرداری و مناطق تحت پوشش آنان

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۱۸۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است