امور مطالعات منابع انسانی


مسئول : سارا حمیدی

 
شرح وظایف امور مطالعات منابع انسانی
تعیین اهداف و استراتژی های کلی توسعه سرمایه انسانی در راستای نیل به اهداف کلان شهرداری
تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای اهداف  اداره کل سرمایه انسانی و نظارت برحسن اجرای پروژه ها و مدیریت زمان آنها
نیازسنجی مطالعات مورد نیاز و شناسایی مشکلات وعارضه یابی امور منابع انسانی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهبود درراستای وظایف اداره کل
مطالعه وضعیت چیدمان و به کارگماری منابع انسانی و همچنین تعداد آنها و ارائه پیشنهادات در زمینه بهبود ، ارتقاء و اصلاح و تطبیق وضعیت نیرو ها با سختار سازمانی مصوبهمفکری و ارائه پیشنهاد جهت بسته آموزشی برای گروه های شغلی در راستای توسعه شاغلین و جانشین پروری
مطالعه و برنامه ریزی  امور مرتبط با استخدام، نیازسنجی و نحوه تامین نیروی انسانی و ارایه روش های بهنیه برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیروی مناسب و متخصص منطبق با نیازها
مطالعه روش های ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از نیروهای انسانی و ارایه راهکار
سنجش رضایت شغلی  کارکنان و ارائه راهکارهای افزایش آن
مطالعه و شناسایی روش های نوین مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی جهت پیاده سازی آن
ایجاد حلقه اتصال ،هماهنگی و یکپارچگی بین عملکرد آموزشی، ارزشیابی، کارگزینی و انتصابات و شایسته سالاری  سازمانی و هم سو نمودن آنها درراستای اهداف تعیین شده
بررسی روشهای استعدادیابی کارکنان، ارایه طرح های اجرایی و نظارت بر پیاده سازی آن جهت اجرای طرح های توسعه وانگیزشی، جانشین پروری، ارتقاء شغلی و شایسته سالاری
پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و همسویی آن با اهداف تعیین شده
تهیه وتدوین طرح ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز مانند انگیزشی، پاداش،‌ تشویق و تنبیه وغیره
نظارت بر تهیه گزارشات دوره ای مرتبط و کنترل بر میزان تحقق برنامه ها و بررسی موانع و رفع مشکلات احتمالی
شرکت در جلسات و بازدیدها و ارایه نظرات ،پیشنهاد ومشاوره در تصمیم گیریها
برگزاری جلسات تحول اداری و جلسات هم فکری با کارشناسان داخلی وصاحب نظران جهت جمع آوری نظرات و ایده های ایشان درراستای ارتقاء عملکرد مدیریت سرمایه انسانی و تعالی سازمانی
تعیین شاخص ها و نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای اداره کل
تحقیق و مطالعه و تدوین طرح جامع منابع انسانی
همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن با مشارکت واحدها

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۲۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است