معرفی رییس اداره


رییس اداره : پروین صفری

 
شرح وظایف اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان
اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه 
مطالعه ، نیازسنجی ، طراحی ، برنامه ریزیو ارزیابی در خصوص آموزش کارکنان
تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش کارکنان مطابق تقویم آموزشی ، متناسب با شغل مورد تصدی و نیز بر اساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان
بررسی درخواست ها و نیازهای مدیران و کارکنان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با شغل آنان 
برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی توسط اساتید مجرب و معرفی کارکنان واجد شرایط
تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های مربوط به بورس ها و ماموریت های آموزشی 
برنامه ریزی و برگزاری همایش ها ، گردهمایی ها و ...
صدور ، ثبت و ارسال به موقع گواهینامه های آموزشی کارکنان شهرداری و تشکیل و تکمیل شناسنامه های آموزشی کارکنان
سنجش اثربخشی آموزش ارائه شده بر عملکرد کارکنان آموزش دیده در دوره های آموزشی
انجام هماهنگی های لازم جهت شرکت کارکنان در سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شهر و کشور
تهیه بانک اطلاعاتی لازم از اساتید مجرب دوره های آموزشی مورد نیاز و دوره های برگزار شده
انجام ارزشیابی عملکرد دوره ای کارکنان و بررسی و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم و تعیین امتیازات و صدور کارنامه عملکردی کارکنان
تهیه گزارش های موردی و تحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارائه آن به مقامات ذی صلاح  

منبع : اداره کل سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۲۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است