علی شمس الدینی

علی شمس الدینی

مدیر کل سرمایه انسانی

ساعات ملاقات حضوری :
روزهای چهارشنبه ساعت 8 تا 9:30
 


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۵۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۴۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۹۷۸۴ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him