بازدید مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز از حوزه های معاونت فنی و عمرانی و شهرسازی و معماری

بازدید مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز از حوزه های معاونت فنی و عمرانی و شهرسازی و معماری

مهندس علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی به همراه روسای ادارات و مسئولین واحد های خود در ادامه بازدید های دوره ای امروز مهمان دو حوزه فنی و عمرانی و شهرسازی و معماری بود. شمس الدینی هدف از این بازدیدها را صمیمیت بین اداره کل سرمایه انسانی و دیگر حوزه های شهرداری خواند و افزود : همه سعی و تلاش ما در این اداره کل ارائه خدمات بهتر در امورات کارگزینی ، رفاهی ، آموزشی و معیشتی کارکنان می باشد و با برنامه ریزی های صورت گرفته ، در آینده نزدیک اتفاقات مطلوبی در این حوزه ها خواهد افتاد. در پایان کارکنان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه و مدیران اداره کل سرمایه انسانی به سئوالات مطرح شده پاسخ دادند.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۶۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۲۷۴ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him