بازنگری و به روز رسانی دستور العمل صدور گواهی ضمانت و حقوق بانکی کارکنان

بازنگری و به روز رسانی دستور العمل صدور گواهی ضمانت و حقوق بانکی کارکنان


با توجه به افزایش سقف وام ها و یکسان سازی دستور العمل اجرایی و نظام مند نمودن روند  درخواست صدور گواهی ضمانت و گواهی حقوقی ، در شهرداری شیراز  دستور العمل  فوق بازنگری و به روزرسانی گردید طی این دستورالعمل درخواست صدور گواهی به صورت الکترونیکی و  بدون مراجعه حضوری برای همکاران مهیا می باشد.
ضمناً فایل درخواست و دستور العمل هم اکنون در سایت اداره کل سرمایه انسانی بارگذاری گردیده و قابل دسترسی است .


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۶۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۲۷۰ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him