برگزاری کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات

علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی هدف از برگزاری این دوره جهت روسای ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی را نقش و اهمیت تشریفات در مجموعه شهرداری خواند و خاطر نشان کرد : بایدها و نبایدها ، برگزاری همایش و کنفرانس ها ، افتتاحیه ها و بهره برداری از پروژها ها و توانمندی عوامل اجرایی از سر فصل های دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات است. این دوره به مدت دو روز در ساختمان فکرت برگزار گردید.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۳ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۷۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۲۸۱ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him