آئین نامه اعمال سیاست های تشویق و ترغیب کارکنان به بازنشستگی و باز خریدی تصویب شد.

آئین نامه اعمال سیاست های تشویق و ترغیب کارکنان به بازنشستگی و باز خریدی تصویب شد.


علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی با اعلام این خبر افزود: این لایحه در مورد ترغیب کارکنان واجد شرایط بازنشستگی و همچنین متقاضیان بازخریدی با سابقه خدمت کمتر از 20 سال در نظر گرفته شده که به تصویب شورای محترم اسلامی شهر رسیده است .
 همکاران واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی محل کار خود مراجعه نمایند.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۵۷۱ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him