برگزاری دوره آموزشی روانشناسی ارتباط موثر با همکاران و خانواده

برگزاری دوره آموزشی روانشناسی ارتباط موثر با همکاران و خانواده

علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی با بیان اینکه ارتباط موثر با کارمندان یکی از حیاتی ترین و کلیدی ترین مهارتهای مدیریت است هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی را در راستای اهداف مجموعه شهرداری و توجه ویژه به همکاران در شناسایی مهارتها و ارتقاء توانمندی های آنها دانست . این کارگاه آموزشی  به مدت یک روز جهت روسای ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری مرکز بهداشت شهدای انقلاب برگزار شد.
 


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۵۷۸ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him