برگزاری اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 99

برگزاری اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال ۹۹

نخستین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی ، تعدادی از مدیران ، کارشناسان بهداشت و ایمنی با محوریت بررسی اقدامات انجام شده و دردست اقدام جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تشکیل شد .

دراین جلسه اعضاء  با هدف چگونگی ارتقاء سطح سلامت کارکنان شهرداری شیراز  به تبادل نظرو گفتگو پرداختند.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۰ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۶۵۵۴ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him