آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق 7 ، 10 ، 11 ، معاونت فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق ۷ ، ۱۰ ، ۱۱ ، معاونت فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز برگزار شد.


در این مراسم ها که با حضور شهرداران مناطق ۷، ۱۰، ۱۱، معاونین فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز ضمن تقدیر از عملکرد روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری عنوان کرد: این جابجایى ها منشأ خیر در دوائر شهردارى است و باعث ایجاد انگیزه و پویایى در این جایگاه مى شود.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف کلان این اداره کل در آینده نزدیک، آموزش ، ارتقا و آگاهى نیروهای کارگزین از قوانین و ضوابط ادارى و از طرفى کسب تجربه در کنار روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می باشد گفت: فردى در تصدى مسئولیت خود موفق خواهد بود که تمام تجربیات و اطلاعات را به نفر بعد انتقال دهد و این مهم باعث رشد و تعالی سازمان می شود.
در پایان این مراسم شمس الدینی  ضمن تشکر از روسای پیشین، طی احکام جداگانه ای رحمان افضل را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 7 ، مژگان موذن را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی، نادر دولتخواه را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی معاونت حمل و نقل و ترافیک، ابراهیم بوذرجمهر را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 10 و حسین نریمانی را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 11 منصوب کرد.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۴۱۲۰ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him