بازدید سر زده معاون برنامه ریزی و مدیر کل سرمایه انسانی از حوزه های مختلف شهرداری شیراز

بازدید سر زده معاون برنامه ریزی و مدیر کل سرمایه انسانی از حوزه های مختلف شهرداری شیراز


در این بازدیدی که با حضور معاون محترم برنامه ریزی ، مسئول ایمنی و بهداشت و به صورت سر زده انجام شد ، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی هدف از این بازدیدها را نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی به جهت پیشگیری از ویروس کرونا و رفع نواقص موجود برشمرد و بیان کرد : از آنجایی که سلامت کلیه کارکنان از اهمیت بالایی برخورار بوده ، هر هفته به صورت مستمر و سرزده از مجموعه های مختلف شهرداری شیراز بازدید و در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی تذکرات لازم ارائه خواهد شد.  
وی ضمن حضور در بین کارکنان تنها راه فعلی مقابله با ویروس کرونا را رعایت کردن پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک ، شست و شوی مداوم دست ها و اجرای دستورالعمل های  بهداشتی که بایستی در بین مردم جدی گرفته شود دانست.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۴۱۲۵ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him