آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز برگزار شد.


در ادامه سیاست های کلان و با هدف ایجاد انگیزه ، پویایی و تبادل تجربیات در حوزه های مختلف شهرداری شیراز ، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی ضمن تشکر از روسای پیشین در احکام جداگانه ای آذر صراطی کیش را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل بار و صادق زندیه را به سمت مسول امور اداری و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و مسافر منصوب کرد.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۴۱۳۰ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him