آیین تکریم و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق یک و دو شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق یک و دو شهرداری شیراز برگزار شد.


در این مراسم که با حضور شهرداران محترم مناطق یک ، دو و رییس اداره کارگزینی شهرداری شیراز برگزار شد ، علی شمس الدینی ضمن تشکر از روسای پیشین در احکام جداگانه ای مرضیه جوکار را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه یک و سهیلا نادری دره شوری را به سمت سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه دو منصوب کرد.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۰ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۳ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۴۱۱۳ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him