آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تودیع و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار شد.


در این مراسم که با حضور روسای سازمان ساماندهی مشاغل و فرهنگی ، اجتماعی برگزار گردید ، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی با بیان اینکه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نقش مهم و حساسی را در تمامی دوائر شهرداری بر عهده دارند تاکید کرد: کارکنان جز سرمایه های اصلی یک مجموعه هستند و تمام تلاش ما در این اداره کل ایجاد انگیزه، توسعه و ارتقا سطح معیشتی و رفاهی برای پرسنل در راستای نتیجه مطلوب اهداف سازمانی می باشد.
در پایان این مراسم شمس الدینی ضمن تشکر از روسای پیشین ، طی احکام جداگانه ای فهیمه کاکایی را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و سید علیرضا دیهیمی را به سمت مسول برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی منصوب کرد.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۳۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۸۹۲۷۱ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him