بازدید مدیر کل سرمایه انسانی و رییس گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یکی از اعضای کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه های آسفالت دکوهک و کفترک

بازدید مدیر کل سرمایه انسانی و رییس گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یکی از اعضای کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه های آسفالت دکوهک و کفترک


در این بازدید چند ساعته که از کارخانه های تولید شن ، ماسه و آسفالت دکوهک و هم چنین کارخانه تولید آسفالت کفترک بعمل آمد ، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی عنوان کرد : سیاست ما ایجاد فضای مناسب و امنِ کاری است و این سیاست توجه به معیشت و سلامت کارکنان شهرداری ، همواره برایمان در اولویت بوده است. شمس الدینی نیروی انسانی را ارزشمندترین دارایی مجموعه شهرداری شیراز دانست و با توجه به بازدید امروز گفت : همه سعی و تلاش همکاران من در اداره کل سرمایه انسانی احراز شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای احقاق حقوق کارکنانی از این قبیل در مجموعه شهرداری شیراز می باشد.
در پایان ضمن بازدید از نقاط مختلف کارخانه ، کارگران به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود پرداختند.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۹۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۴۸۵۱۳ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him