آیین تکریم و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه 9 و اداره کل حقوقی شهرداری شیراز برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه روسای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه ۹ و اداره کل حقوقی شهرداری شیراز برگزار شد.


در این مراسم که با حضور شهردار منطقه 9 و مدیر کل حقوقی برگزار گردید ، علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی ضمن ارائه گزارشی در خصوص خدمات انجام شده در اداره کل سرمایه انسانی گفت : با توجه به پتانسیل و قابلیت هایی که در میان کارکنان مجموعه شهرداری شیراز وجود دارد  باید بتوانیم ماموریتی که برای ما تعریف شده است را به صورت درست و در زمان مناسب محقق کنیم ، این امر زمانی محقق خواهد شد که همدلی و انسجام در بین کارکنان و مدیران ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بحث سرمایه های انسانی تمام تلاش این اداره کل ارتقاء سطح آموزشی ، معیشتی و رفاهی پرسنل بوده و تغییراتی که در حال انجام هست با این هدف و در همین راستا می باشد.
در پایان این مراسم شمس الدینی ضمن تشکر از روسای پیشین ، طی احکام جداگانه ای حبیب اله پاک را به سمت سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه 9 و قاسم شایانی را به سمت سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اداره کل حقوقی منصوب کرد.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۷۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۷۰۳۴۲ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him