آیین تکریم و معارفه رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل ریلی برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل و نقل ریلی برگزار شد.


در این مراسم که با حضور سرپرست و مدیران این سازمان برگزار گردید علی شمس الدینی مدیر کل سرمایه انسانی با اشاره به اینکه تغییرات مدیریتی برخی فرصت‌های جدید را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با چنین تغییراتی فرصت‌هایی برای جامعه هدف ایجاد می‌شود و فرد دیگری با انگیزه جدیدتر و نیرویی قوی‌تر به صحنه کار وارد می‌شود و احساس می‌کنم گرفتن جای آقای ترابی بسیار سخت است و مدیر جدید باید از ایشان بسیار قوی‌تر باشد. وی با بیان اینکه سازمان حمل و نقل ریلی یکی از مجموعه های حساس شهرداری شیراز می باشد اظهار امیداواری کرد مدیر جدید برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با تعامل خوب با همکاران و این اداره کل بتواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
در پایان این مراسم شمس الدینی ضمن تشکر از رییس سابق اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان حمل ونقل ریلی ، طی حکمی جناب آقای احمد ابوالقاسمی را به رییس جدید این اداره منصوب کرد.


    -
    -
    -

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۱ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۲۴۷۳۱ نفرآدرس :بلوار شهید چمران نبش کوچه 12
کد پستی :44469-71946
تلفن:36290072-36280885
نمابر:36287970


ShirazMun_him